تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : میدان شوش، خیابان صابونیان، مجتمع پرنسا، طبقه ۵، واحد ۵۰۶
آدرس کارخانه : سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی، فاز ۲، خیابان رفاه، قطعه ۵۷۸

(21) 91024280
info@kohansteelpars.ir
kohansteelpars@gmail.com